Service/Price

Lop Studio Recording/Mixing/Mastering สตูดิโอบันทึกเสียงมืออาชีพในแบบดิจิทัลที่ทันสมัย เหมาะสมกับงานในยุคปัจจุบันที่ต้องการคุณภาพในทุกแพลตฟอร์ม ทางสตูดิโอของเราเน้นที่คุณภาพและความพอใจของคุณป็นสำคัญ มีการให้คำแนะนำก่อนเข้าใช้บริการเพื่อให้ได้งานออกมาตามความต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เราสามารถยกระดับงานเสียงของคุณได้ เรามีให้บริการทางออนไลน์ ( Edit Mix Master ) สำหรับผู้ที่ชอบทำงานที่บ้านและกำลังผลิตงานเสียงอยู่ แต่ยังไม่พอใจในงานของคุณ สามารถส่งมาให้เราทำได้ เราจะให้คำปรึกษาและประเมินราคาก่อนเริ่มงาน เหมาะสำหรับ ยูทูบเบอร์ งานนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงมืออาชีพ นอกจากนี้ ยังมีบริการนอกสถานที่ เช่น multi track recording , live session , facebook live อีกด้วย